r  o  l  i  g  t     d  u     t  i  t  t  a  r     i n

 

"Möte med huset i gult"
träsnitt
21 x 30 cm
"Möte med huset i grönt"
träsnitt
21 x 30 cm

 

Möte med huset i grönt"
träsnitt
21 x 30 cm

 

"Berättelse i blått" 
träsnitt, stenlitografi
42 x 32 cm
 
"Berättelse i rött "
träsnitt, stenlitografi
20 x 14 cm
"Berättelse i gult"
träsnitt, stenlitografi
42 x 30 cm
 

 

"Ett glas vatten"

linoleumsnitt

17 x 17 cm

 

"Huset i det blå"
 linoleumsnitt, stenlitografi
42 x 34 cm

 

 

"Virveldans"

linoleumsnitt

19 x17 cm

skogsglänta.jpg (382259 byte)  

"Skogsglänta" 
stenlitografi, etsning stämpel  
10 x 10 cm 

 

 

"Viskning"
linoleumsnitt, stenlitografi 
 25 x35 cm

    " Skogssymfoni"  
linoleumsnitt, etsning, stämpel  
 10 x 10 cm

 

"Blombladens dans"  
träsnitt. stenlitografi
50 x 35 cm

 

"Vid havet"
stenlitografi
70 x50 cm

 

 

"Havslandskap"

stenlitografi, linoleumsnitt

47 x 32 cm

 

startsida 

  

presentation

måleri 

 teckning

textil   

 objekt

recensioner