Urklipp ur recensionerna

20.02.2002

  ”Fjäderlätt luftighet kännetecknar hennes etsningar. Personligt förmedlar hon stämningar eller fångar skönheten i någon vardaglig trivialitet.”

Ingrid Larsson, Hallands Posten

 

 02.03.1998

  ”Det är dock hennes koppargrafik som fångar intresset….Med tunna, tunna linjer formar hon ett glas vatten, dubblerar det, ja, gör det till tre stycken. På ett enkelt men effektfullt sätt lyckas hon ge det vardagliga motivet ett gåtfullt, nästan magiskt uttryck.”

                                                Sara Ullberg, Södertälje Lokal Tidning

                                          

1997

 

”Mycket i hennes konst åskådliggör också en kamp mellan verklighet och  vision, mellan en kroppslig och en andlig realitet. I sin senaste fas avlägsnar sig Pawlowska alltmer från det föreställande för att låta bilden leva sitt eget liv. ..Blandteknik ger målningarna egenartade klanger och en mystisk mångfald som på något sätt knyter an till det tidigaste måleriets andliga dimension  men  nu  i  helt upplösta, abstrakta former. Hon söker nu som förr gestalta ett inre drama.”

Helmer Lång, Konstrunda i ord och bild

09.02.1995

”…Här skönjer man Iwona Marias säkra handlag i måleriet. Varje förutsättningslöst möte med en bild kan vara spännande. Ibland rent av omskakande.”

Curt Goedecke,Nordvästraskånes Tidning

 

31.01.1985

 

 ”Ett skönt måleri med innehåll. Så genomsyras allt hon gör av en medkänsla som lovar gott för hennes fortsatta konstnärskap.”   

         Gun Boberg, Västerbottens Kurir

 

 

11.03. 1985

 ”Hon  kommer som en frisk fläkt,full av liv och ingivelser.”  

       Arne Olsson, Arvika Nyheter

 

12.03.1985

"Teckningar i blyerts visar vilken klarögd iakttagare Iwona Maria Pawlowska är. Knapphändigt återgivna porträtt fångar med stor säkerhet individens fysionomi och karaktär.”

Aron, Nya Värmlands Tidning

 

05.05.1984

 ”Stort allvar präglar Iwona Pawlowskas bilder.”

Sigun Melander, Göteborgs-posten

 

18.05.1984 

 ”Formen har fått ett meningsfullt innehåll och färgen glöder av en östeuropeisk mystik som förvandlar livet till offer, sakrament och martyrium.”

Henrik Tilland, Alingsås tidning

 

04.04.1984

”I allt detta känner man närvaro av ett starkt eller häftigt konstnärstemperament men en  märklig  tyngd  och  hetta i färgen och en egensinnig uttrycksvilja.”

Tord Baeckström, Göteborgs Handels-och Sjöfartstidning, 

 

 12.05.1984 

   ”Hon äger en egensinnig självständighet i sin konstuppfattning, som bär begåvningens och omutlighetens prägel” 

  Brita Orstadius, Borås Tidning

 

22.01.1983

 m”Hon är ung…trots detta visar hennes halmstads utställning en  mognad och en  teknisk skicklighet som imponerar antigen den tar sig uttryck i oljor eller akvareller, teckningar eller grafik. Om Iwona Pawlowska fortsätter som hon börjat är hon en flicka som har alla möjligheter att  nå långt den konstintresserade har all anledning att lägga hennes namn på minnet.”  

 Rune Gunnarsson, Hallands-Posten

                                                                                    

                                                                                                          

startsida

 

presentation

måleri

grafik

teckning

textil

objekt